Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 • Zdjęcie przedstawiające tort

Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego za nami

   W dniu 31 maja 2022 r. w restauracji „Oaza Bis” odbyło się spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci zorganizowanym w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie projektu pn. „Rodzina w Centrum 3”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, które połączone było z obchodami Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. W spotkaniu uczestniczyły rodziny zastępcze  z terenu Powiatu Wąbrzeskiego.  Podczas spotkania rodzice zastępczy mieli możliwość wzięcia udziału w ciekawym wykładzie pt. „Rodzina jako najistotniejszy czynnik chroniący” poprowadzonym przez Panią Annę Igielską, pedagoga, specjalistę profilaktyki i terapii uzależnień.
   W dniu obchodów święta rodzicielstwa zastępczego towarzyszyli rodzinom również zaproszeni goście Starosta Wąbrzeski Pan Krzysztof Maćkiewicz, Wicestarosta Pan Karol Sarnecki oraz Członek Zarządu Pani Bożena Szpryniecka. 
   W części oficjalnej spotkania przybyłe rodziny zastępcze otrzymały Podziękowania oraz kwiaty, jako wyraz wdzięczności  za ich codzienną pracę na rzecz swoich podopiecznych. Punktem kulminacyjnym spotkania był wspaniały tort, którym poczęstowano wszystkich uczestników.  

   Dziękujemy rodzinom zastępczym za ich codzienną pracę na rzecz swoich podopiecznych, pragniemy by wiedzieli, że ich misja jest doceniana nie tylko w dniu ich święta.

 • autor: Magdalena Kamińska - Specjalista ds. wsparcia rodziny i pieczy zastepczej , data: 2022-06-01
 • Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego - zdjęcia
 • Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego - zdjęcia
 • Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego - zdjęcia
 • Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego - zdjęcia
 • Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego - zdjęcia
 • Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego - zdjęcia
 • Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego - zdjęcia
 • Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego - zdjęcia
 • Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego - zdjęcia
 • Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego - zdjęcia
 • Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego - zdjęcia
 • Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego - zdjęcia
 • Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego - zdjęcia
 • Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego - zdjęcia
 • Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego - zdjęcia
 • Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego - zdjęcia
 • Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego - zdjęcia
 • Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego - zdjęcia
 • Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego - zdjęcia
 • Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego - zdjęcia

« wstecz