Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Obrady Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób...

Obrady Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Wąbrzeźnie

   Dnia 12 stycznia 2022 r. Członkowie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa korzystając z zaproszenia Przewodniczącej Rady Justyny Przybyłowskiej Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie obyli pierwsze posiedzenie w siedzibie Zakładu Aktywności Zawodowej w Wąbrzeźnie dzięki uprzejmości i gościnności Przewodniczącej Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski Pani Annie Pelka oraz Kierownikowi ZAZ Krzysztofowi Fabiszewskiemu. W posiedzeniu Radu uczestniczył Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz. Głównym tematem omawianym podczas posiedzenia były informacje dotyczące aktywnej rehabilitacji, zmian w programie Aktywny Samorząd, programu wyrównywania różnic między regionami oraz bieżące sprawy dotyczące programów PFRON. Temat ten zaprezentowała Pani Aleksandra Gierej, dyrektor Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Natomiast Model Rehabilitacji kompleksowej - nowe rozwiązanie zwiększające efektywność zatrudnienia osób niepełnosprawnych przedstawił Pan Piotr Kopyciński, ekspert ds. współpracy z administracją publiczną, ambasador projektu „Kompleksowa rehabilitacja”.

 

  • autor: Justyna Przybyłowska - Dyrektor PCPR Wąbrzeźno Przewodnicząca WSRdsON
  • Obrady Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób...
  • Obrady Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób...
  • Obrady Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób...
  • Obrady Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób...
  • Obrady Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób...
  • Obrady Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób...

« wstecz