Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • logo przedstawiajace 3 osoby w sercu

Wolne miejsca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bliźnie

   Środowiskowy Dom Samopomocy jest bezpieczną, przyjazną przestrzenią dla 30 dorosłych osób z przewlekłą chorobą psychiczną i niepełnosprawnością intelektualną. Czynny jest od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do 15:00. Uczestnicy ośrodka mają zapewniony transport do placówki oraz powrót do miejsca zamieszkania. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Bliźnie prowadzona jest terapia poprzez różnego rodzaju treningi, w tym  np. trening higieniczny i praktyczny, trening kulinarny, budżetowy, trening nabywania nowych umiejętności technicznych i wdrażania ich w życie codzienne, trening farmakologiczny, relaksacyjny, umiejętności społecznych i interpersonalnych, w tym zajęcia socjoterapeutyczne, warsztaty aktywizacji zawodowej, zajęcia reedukacyjne z grupą osób z obniżonym potencjałem intelektualnym, trening spędzania czasu wolnego, terapia przy udziale zwierząt. Uczestnicy korzystają również z organizowanych wycieczek, wyjazdów do kina, cyklicznych imprez. Pobyt w Ośrodku uczy samodzielności w codziennym życiu, otwartości, pracy w grupie oraz rozwija talenty.

   Środowiskowy Dom Samopomocy w Bliźnie dysponuje wolnymi miejscami. Zachęcamy zainteresowanych mieszkańców Powiatu Wąbrzeskiego do skorzystania z oferty Ośrodka. Szczegółowe informacje na temat oferty oraz procedury dotyczącej skierowania nowego uczestnika można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44 lub ośrodkach pomocy społecznej.

 

  • autor: Joanna Krause - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, data: 2022-01-21

« wstecz