Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Loga PFRON i WTZ

Program „Zajęcia klubowe w WTZ”

   W terminie  od dnia 10 października 2021 r. do dnia 10 listopada 2021 r. Powiat Wąbrzeski przyjmuje wnioski o przyznanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”. Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie. Pomoc dotyczy zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone  od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 stycznia 2023 r.

    Program „Zajęcia klubowe w WTZ” adresowany jest do podmiotów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej. Celem programu jest  wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym oraz zawodowym poprzez prowadzenie przez WTZ zajęć klubowych, jako zorganizowanej formy rehabilitacji. Jest on finansowany ze środków PFRON. Pomoc jednostkom prowadzącym Warsztaty udzielana jest przez samorządy powiatowe.

   Informacje na temat programu oraz procedury programu znajdują się na stronie www.pfron.org.pl w zakładce O Funduszu/Programy i zadania PFRON/Programy realizowane obecnie.

  • autor: Joanna Paczkowska - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie , data: 2021-10-08

« wstecz