Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • ...

,,Przez naukę do sukcesu III” - podsumowanie roku szkolnego 2020/2021

Drugi tydzień wakacji już trwa więc czas na podsumowania minionego roku szkolnego. Uczniowie naszych szkół pomimo nauki zdalnej i dużej ilości materiału do przerobienia nie zrezygnowali z zajęć dodatkowych organizowanych w ramach projektu „Przez naukę do sukcesu III”. W Zespole Szkół Ogólnokształcących odbywały się zajęcia m. in z matematyki, biologii, języka angielskiego czy chemii. W Zespole Szkół w Wąbrzeźnie uczestnicy projektu brali udział w zajęciach z matematyki, angielskiego i niemieckiego. Zajęcia odbywały się poprzez platformy takie jak Meet czy Discord które umożliwiają prowadzenie zajęć w czasie rzeczywistym.

W trakcie roku szkolnego Zespół Szkół Ogólnokształcących otrzymał również nowe pomoce dydaktyczne. Pracownia biologiczna wzbogaciła się m.in. o nowy mikroskop, zestawy preparatów mikroskopowych czy zestawy do oznaczania i poławiania bezkręgowców. Pracownia chemiczna otrzymała m.in modele cząsteczek zestawy do wykrywania białek i cukrów czy zlewki szklane. Fizyka to m.in. zasilacz laboratoryjny czy termometry laboratoryjne, a w klasach matematycznych pojawiły się nowe zestawy brył geometrycznych, kalkulatory, zestawy przyborów geometrycznych oraz edukacyjne gry logiczne. Dodatkowo szkoła otrzymała dla uczniów podręczniki i zestawy ćwiczeń do matematyki na różnym poziomie zaawansowania dzięki czemu zajęcia dodatkowe były zdecydowanie ciekawsze.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wroniu uczniowie nie mogli brać udziału w zajęciach w trybie zdalnym, ale gdy tylko otrzymali zielone światło z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli we wszystkich dedykowanych dla nich zajęciach. W tym roku w Specjalnym Ośrodku odbywały się m.in. zajęcia metodą Tomatisa czy Terapia EEG Biofeedback.

Metoda według Alfreda Tomatisa jest treningiem kształcenia uwagi słuchowej oraz modyfikacji słyszenia na poszczególnych częstotliwościach. Wpływa w sposób naturalny i nieinwazyjny na układ słuchowy oraz mózg, w efekcie czego prowadzi do znaczącej poprawy w zakresie umiejętności uczenia się, skupiania uwagi, komunikacji, czytania, słuchania oraz procesów integracji sensorycznej. Metoda Alfreda Tomatisa przynosi bardzo dobre rezultaty terapeutyczne, ma szerokie spektrum działania, a do tego jest bezpieczna.

EEG Biofeedback to nieinwazyjna, bezbolesna technika treningu mózgu. Terapia/trening zwiększa możliwości intelektualne i usprawnia procesy poznawcze, poprawia efektywność pracy, ułatwia uzyskanie równowagi psychicznej i wyciszenia, poprawia samopoczucie, zwiększa odporność na stres, wpływa pozytywnie na ogólne funkcjonowanie człowieka.

Realizacja tych zajęć możliwa była dzięki zakupionemu sprzętowi oraz przeszkoleniu nauczycieli, aby w jak najbardziej efektywny sposób mogli prowadzić terapie z dziećmi. Wszystkie te działania zostały zrealizowane przy wsparciu funduszy unijnych.

Miejmy nadzieję, że w nowym roku szkolnym wszyscy uczniowie będą mogli korzystać w pełni z zakupionych pomocy dydaktycznych.

Udanych i bezpiecznych wakacji ! ☺️

 

Kilka ważnych danych:

Projekt pt.: „Przez naukę do sukcesu III”
Nr RPKP.10.02.02-04-0018/18
Beneficjent: Powiat Wąbrzeski
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja
Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe
Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne
Całkowita wartość projektu: 781 445,00 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 664 228,25 zł
Wkład własny: 117 216,75 zł

  • autor: Emilia Jóśko - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Promocji.

« wstecz