Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • REKRUTACJA

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uczniów na staże w ramach projektu "Przez naukę do sukcesu III".

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZNIÓW DO PROJEKTU

 „Przez naukę do sukcesu III” nr RPKP.10.02.02-04-0018/18         

                     

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór 30 uczniów na staże zawodowe do projektu pn.: „ Przez naukę do sukcesu III”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w 3 szkołach Powiatu Wąbrzeskiego poprzez udział 180 uczniów w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne na rynku pracy oraz podniesienie kompetencji 26 nauczycieli do 30.09.2021.

 

Projekt skierowany jest do uczniów

  • Liceum Ogólnokształcącego w Wąbrzeźnie

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są:

  • w sekretariacie i na stronie internetowej:
  • Liceum Ogólnokształcące w Wąbrzeźnie www.liceum-wabrzezno.pl/
  • na stronie internetowej Powiatu Wąbrzeskiego: www.wabrzezno.pl
  • w Biurze Projektu znajdującym się w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, pokój 208,209

 

Termin składania dokumentów: od 20 kwietnia 2021r. do 04 maja 2021r.

 

       Zainteresowanych uczniów udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie udziału poprzez składanie deklaracji uczestnictwa w sekretariacie Liceum Ogólnokształcące w Wąbrzeźnie oraz w Biurze projektu.

 

Biuro projektu:

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

  1. Wolności 44

pokój 208,209

tel. 56 688 24 50-57, wew. 158, 152

e-mail: wr@wabrzezno.pl

« wstecz