Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Paweł Maćkowiak - kontakt e-mail:  iod@wabrzezno.pl
oraz:
87-200 Wąbrzeźno
ul. Wolności 44
tel. 56-688-24-51