Ostrzeżenia i komunikaty

  • snieg
      [treść archiwalna]
    [treść archiwalna]

Ostrzeżenie meteorologiczne o intensywnych opadach śniegu

Zjawisko: Intensywne opady śniegu

Stopień zagrożenia: 1.

Obszar: Dotyczy brodnicki,bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, nakielski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski i wąbrzeski.

Ważność: od godz. 11:00 dnia 08.02.2021 do godz. 24:00 dnia 08.02.2021

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, miejscami o natężeniu umiarkowanym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej za okres ważności Ostrzeżenia od 10 cm do 15 cm.

Źródło informacji: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki  (Aplikacja RSO).

drukuj (Ostrzeżenie meteorologiczne o intensywnych opadach śniegu)

    [treść archiwalna]
  • autor: Paweł Sarnecki - Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych, data: 2021-02-08

Wstecz