Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 

Powiat Wąbrzeski prowadzi trzy szkoły ponadpodstawowe:
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie,
Zespół Szkół we Wroniu,
Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie.

Rada Powiatu corocznie ustala budżet powyższych jednostek, natomiast Zarząd Powiatu i Starosta Wąbrzeski odpowiada za organizację bieżącej działalności szkół.

Pracę jednostek koordynuje Wydział Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkół.