Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

p.o. Kierownika Wydziału
 Weronika Kochmańska

Pokój nr 218 II piętro

Nr telefonu: 56-688-24-51  
wew. 116

e-mail: ag@wabrzezno.pl