Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Projekt „ Dziś uczeń – jutro pracownik”

 • -

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Piorytet IX: "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"
Działalnie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego"
Projekt: "Dziś uczeń - jutro pracownik"

Okres realizacji Projektu: 02.08.2010 - 29.07.2011

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Rozpoczęły się zajęcia

   W ostatni weekend września, trzydziestoosobowa grupa uczniów klas pierwszych z Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu wraz z pedagogami wyjechała na zajęcia integracyjne do Fortu IV w Toruniu. Młodzież zwiedzała toruńską Starówkę i zamek krzyżacki. Na terenie Fortu uczestniczyła w atrakcyjnych zajęciach, które pozwoliły w niecodzienny sposób spędzić wolny czas, ale przede wszystkim umożliwiły lepsze poznanie się i współpracę w różnych warunkach.
   Być może taki sposób zaznajamiania się z nowymi kolegami i nauczycielami ułatwi uczestnikom zajęć adaptację w szkołach ponadgimnazjalnych i pomoże pokonać związany z tym stres.
   Zajęcia te rozpoczęły realizację na terenie szkół projektu pn. „Dziś uczeń-jutro  pracownik” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zajęcia pokazujące, w jaki sposób  bawiła się młodzież w Forcie - można zobaczyć na stronie internetowej Zespołu Szkół Zawodowych:  http://zszwabrzezno.neostrada.pl/

drukuj ()

 • autor: Anna Wetzel, data: 2010-10-12
 • -

Co oferujemy w ramach projektu?


1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas I i II, prowadzone z wykorzystaniem multimediów w wymiarze 30 godzin w okresie od października 2010 r. do kwietnia 2011 r. Planuje się utworzenie 2 grup po 15 uczniów każda. Zajęcia będą odbywały się w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespole Szkół we Wroniu, po lekcjach.
2. Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem multimediów w wymiarze 39 godzin w okresie od października 2010 r. do kwietnia 2011 r. Planujemy utworzenie 1 grupy złożonej z 15 uczniów ZSZ i ZS we Wroniu. Zajęcia będą odbywały się w ZSZ w Wąbrzeźnie w soboty w blokach po 4-5 godzin.
3. Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego prowadzone częściowo w formach warsztatowych na terenie ZSZ w Wąbrzeźnie, a częściowo w formie intensywnej weekendowej w Wierzchach k. Tlenia pod kierunkiem moderatora korzystającego z doświadczeń pedagogiki przygody. Planuje się utworzenie piętnastoosobowej grupy, złożonej z uczniów ZSZ w Wąbrzeźnie i ZS we Wroniu. Łączny wymiar zajęć – 30 godzin.
4. Zajęcia przygotowujące do matury z matematyki z wykorzystaniem platformy on- Line „Matematura”, realizowane w wymiarze 30 godzin w okresie od października 2010 r. do kwietnia 2011 r. Planuje się utworzenie 3 grup o zróżnicowanym poziomie wiedzy z przedmiotu po 15 uczniów w każdej grupie. Zajęcia będą odbywały się w ZSZ w Wąbrzeźnie i ZS we Wroniu.
5. Zajęcia rozwijające z języka angielskiego przygotowujące do egzaminów zewnętrznych, prowadzone w wymiarze 39 godzin w okresie do października 2010 r. do kwietnia 2011 r. Planuje się utworzenie 1 piętnastoosobowej grupy, złożonej z uczniów ZSZ w Wąbrzeźnie i ZS we Wroniu. Zajęcia będą się odbywały na terenie ZSZ w Wąbrzeźnie, w soboty, w blokach trwających 4-5 godzin.
6. Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego dla 15 uczniów z ZSZ i ZS we Wroniu zainteresowanych pogłębianiem znajomości języka, realizowane częściowo w formie weekendowych intensywnych zajęć warsztatowych zorganizowanych w miejscowości Wierzchy k. Tlenia. Łączny wymiar zajęć - 30 godzin.
7. Zajęcia integracyjne dla 30 uczniów klas I z Zespołu Szkół Zawodowych i Zespołu Szkół we Wroniu, pomagające im poznać kolegów i koleżanki oraz szybciej zaadaptować się w nowych szkołach. Zajęcia odbędą się w ostatni weekend września, w Forcie w Toruniu.
8. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, pomagające uczestnikom w określeniu indywidualnych planów kariery zawodowej w oparciu o diagnozę własnych możliwości i wiedzę o rynku pracy. Zajęcia odbywać się będą w ZSZ w Wąbrzeźnie oraz w Toruniu – w Wyższej Szkle Bankowej i Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej. Ich uczestnikami będzie 24 uczniów z ZSZ w Wąbrzeźnie i ZS we Wroniu.
9. Zajęcia warsztatowe dla 10 uczniów technikum informatycznego z zakresu zarządzania bezprzewodowymi sieciami komputerowymi, oparte o materiały Akademii CISCO. Zajęcia odbywać się będą w ZSZ we Wroniu.
10. Zajęcia laboratoryjne z zakresu mechatroniki i robotyki dla 20 uczniów technikum mechatronicznego, przygotowujące do egzaminów zawodowych i studiów technicznych. Będą realizowane w soboty w CKP w Toruniu oraz w ZSZ w Wąbrzeźnie w łącznym wymiarze 80 godzin.
11. Szkolenie zawodowe barmańskie dla 12 uczniów technikum hotelarskiego prowadzone w wymiarze 30 godzin w placówce szkoleniowej w Toruniu.
12. Zajęcia z zakresu stosowania nowoczesnych technik fryzjerskich, wizażu i stylizacji dla 12 uczniów technikum fryzjerskiego, realizowane w wymiarze 42 godzin w pracowni CKP w Wąbrzeźnie. Zajęcia będą odbywały się w blokach po 6 godzin.
13. Zajęcia z montażu instalacji wodno – kanalizacyjnych i hydrauliczno – elektrycznych dla 10 uczniów zasadniczej szkoły zawodowej realizowane w CKP w Wąbrzeźnie w łącznym wymiarze 40 godzin. Zajęcia będą się odbywały w soboty , w blokach po 5 godzin.
14. Zajęcia dla uczniów technikum mechatronicznego uczące podstaw cięcia elektrycznego, spawania i obróbki skrawaniem – w wymiarze 40 godzin. Zajęcia będą odbywały się w CKP w Wąbrzeźnie w soboty w blokach po 5 godzin.
15. Zajęcia z podstaw kowalstwa artystycznego, metaloplastyki zdobniczej i użytkowej dla 10 uczniów zasadniczej szkoły zawodowej, realizowane w CKP w Wąbrzeźnie w łącznym wymiarze 40 godzin. Zajęcia będą odbywały się w soboty w blokach po 5 godzin.  
16. Mój biznes w Internecie – zajęcia dla 10 uczniów technikum, uczące prowadzenia własnej działalności gospodarczej z wykorzystaniem Internetu, w łącznym wymiarze 30 godzin prowadzone w CKP w Wąbrzeźnie. 

drukuj ()

 • autor: Małgorzata Piaskowska, data: 2010-08-31
 • -

TO WAŻNE !!


1. Od 1 września br. w sekretariacie Zespołu Szkół Zawodowych, Zespołu Szkół i Centrum Kształcenia Praktycznego można pobierać dokumenty potrzebne do rekrutacji na wybrane zajęcia.
2. Do 24 września wypełnione dokumenty należy oddać do sekretariatu ZSZ,ZS,CKP  lub do nauczyciela prowadzącego zajęcia.
3. Do końca września br. komisje ustalą listy uczestników.
4. Dokładne terminy zajęć ustalą nauczyciele prowadzący z uczestnikami zajęć.
5. Wszystkie zajęcia są bezpłatne. 

drukuj ()

 • autor: Małgorzata Piaskowska, data: 2010-08-31
 • -

drukuj całą stronę