Wszystkie aktualności

 • Radni na III sesji VII kadencji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

Odbyła się III sesja VII kadencji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie

W dniu 7 czerwca 2024 roku odbyła się III sesja VII kadencji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie.

Po przyjęciu porządku obrad Starosta Wąbrzeski przedstawił informację z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.

Następnie Radni zapoznali się z informacją o sytuacji bezrobocia w Powiecie Wąbrzeskim oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2023 r. przedstawioną przez Panią Iwonę Brodowską Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie.

Kolejno Rada Powiatu przystąpiła do podjęcia uchwał w sprawie:

 • przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2024-2030;
 • przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Wąbrzeskim na lata 2024-2030;
 • przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc Domową w Powiecie Wąbrzeskim na lata 2024-2030;
 • przyjęcia Powiatowego Programu Psychologiczno-Terapeutycznego dla Osób Stosujących Przemoc Domową w Powiecie Wąbrzeskim na lata 2024-2030;
 • przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Wąbrzeskim na lata 2024 – 2026;
 • powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego na III sesji VII kadencji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie;
 • wyboru członka zarządu.

W skład Komisji Skrutacyjnej weszli:

 1. Mieczysław Husarz – Przewodniczący Komisji,
 2. Krzysztof Paczkowski – Członek Komisji,
 3. Mirosław Makowski – Członek Komisji.

Po zatwierdzeniu składu Komisji Skrutacyjnej przystąpiono do wyboru Członka Zarządu. Starosta Wąbrzeski przedstawił kandydaturę radnego Wiesława Sicińskiego do pełnienia tej funkcji.

W wyniku przeprowadzonego głosowania 10 głosami za radny Wiesław Siciński został wybrany na członka Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie.

Na tym zakończono obrady III sesji VII kadencji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie.

 • autor: AP - Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie

Fotorelacja z III sesji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie:

 • III sesja Rady Powiatu (1)
 • III sesja Rady Powiatu (2)
 • III sesja Rady Powiatu (3)
 • III sesja Rady Powiatu (4)
 • III sesja Rady Powiatu (5)
 • III sesja Rady Powiatu (6)
 • III sesja Rady Powiatu (7)
 • III sesja Rady Powiatu (8)