Wszystkie aktualności

  • Przebudowa drogi powiatowej nr 1731C Książki - Kruszyny w km 2+300 - 5+885

Przebudowa drogi powiatowej nr 1731C Książki - Kruszyny w km 2+300 - 5+885

W dniach 21 - 24 maja br. na drodze powiatowej relacji Książki - Kruszyny w km 2+300 - 5+885 (tj. w miejscowości Książki i Brudzawki - na całej długości przebudowywanego odcinka drogi) realizowane będą roboty budowlane związane z ułożeniem nawierzchni bitumicznej drogi.

Wymieniony odcinek drogi powiatowej będzie w tych dniach okresowo, częściowo wyłączany z ruchu.

W trakcie robót ruchem pojazdów mechanicznych na remontowanym odcinku drogi kierować będą uprawnieni sygnaliści, kierując kierowców na objazdy.

Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie.

Prosimy o wyrozumiałość i zachowanie ostrożnej jazdy.

Poniżej do pobrania pismo Przedsiębiorstwa Róbót Drogowych "DROBUD" Sp. z o.o. o okresowym wyłączeniu z ruchu ww. odcinka drogi powiatowej. 

  • autor: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD

Pismo dot. wyłączania drogi powiatowej z ruchu: