Wszystkie aktualności

 • Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Konferencji w Parlamencie Europejskim w Brukseli z udziałem...

Czy UE postawi na zrównoważone rolnictwo?

Przyszłość europejskiego rolnictwa była tematem wczorajszej (10 kwietnia) konferencji w Parlamencie Europejskim w Brukseli, z udziałem europarlamentarzystów i przedstawicieli Komisji Europejskiej (KE) oraz przedstawicieli hiszpańskiego regionu Walencja, w którym rozwinięte rolnictwo jest, poza turystyką, podstawą gospodarki. W spotkaniu uczestniczy marszałek Piotr Całbecki. 

Tematem wystąpienia gospodarza naszego województwa jest zaakceptowany w marcu w komisji merytorycznej projekt opinii Europejskiego Komitetu Regionów (KR) na temat wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. Dokument, który powstał w toku prac eksperckich i konsultacji z interesariuszami - m.in. rolnikami i przedstawicielami związków producentów rolnych w naszym regionie – przygotowali wspólnie marszałek Piotr Całbecki i Portugalka Isilda Gomes. Postuluje się w nim m.in. zatrzymanie niekontrolowanego importu produktów rolnych spoza unii, weryfikację założeń Zielonego Ładu w odniesieniu do rolnictwa, wsparcie rozwoju zrównoważonego rolnictwa, wzmocnienie i promocję lokalnych systemów żywnościowych i krótkich łańcuchów dystrybucyjnych żywności, a także przeniesienie zasadniczych kompetencji w kreowaniu polityki rolnej na poziom województw.

Marszałek Piotr Całbecki jest zdania, że finalnie należy zwołać europejski okrągły stół, który zaplanuje przyszłość europejskiego rolnictwa odrzucając obecną politykę Brukseli w tej dziedzinie. - Ważne jest, abyśmy aktywnie słuchali opinii rolników i opracowali dla nich nowe, korzystne ramy działania w perspektywie przyszłości. Mam nadzieję, że głos Europejskiego Komitetu Regionów będzie należycie uwzględniony w kształtowaniu przyszłej wspólnej polityki rolnej, mającej na celu przezwyciężenie obecnych problemów – podkreśla.  

Treść projektu opinii do pobrania poniżej.

Marszałek Piotr Całbecki wziął też wczoraj udział w popołudniowym posiedzeniu Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych KR. W porządku obrad m.in. wystąpienie przedstawiciela KE na temat walki z nielegalną imigracją i przemytem ludzi, debata na temat unijnej mapy drogowej dotyczącej rozwiązań w kwestii walki z przestępczymi sieciami sprzedaży narkotyków, a także debata na temat odpierania ataków dezinformacyjnych w kontekście tegorocznych wyborów do Parlamentu Europejskiego.

 • autor: Beata Krzemińska - rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

Treść projektu opinii do pobrania:

Fotorelacja z konferencji:

 • Konferencja w Parlamencie Europejskim w Brukseli (1)
 • Konferencja w Parlamencie Europejskim w Brukseli (2)
 • Konferencja w Parlamencie Europejskim w Brukseli (3)
 • Konferencja w Parlamencie Europejskim w Brukseli (4)
 • autor: fot. Mieszko Matusiak/UMEKP