Wszystkie aktualności

  • szkolenie dla pracowników oświaty

Szkolenie dla kadry kierowniczej i nauczycieli szkół Powiatu Wąbrzeskiego

Dnia 05.12.2023 r. w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie odbyło się szkolenie dla kadry kierowniczej i nauczycieli szkół Powiatu Wąbrzeskiego. Szkolenie dotyczyło analizy i interpretacji wyników egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 szkół podstawowych Powiatu Wąbrzeskiego.

W szkoleniu uczestniczyli dyrektorzy i nauczyciele wszystkich szkół podstawowych oraz dyrektorzy szkół ponadpodstawowych Powiatu Wąbrzeskiego. Istotnym elementem szkolenia były zajęcia warsztatowe, które pozwalały wyciągać prawidłowe wnioski z danych statystycznych. Szkolenie przygotowali pracownicy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Grudziądzu, a prelegentami byli Anna Kiestrzyn 
i Krzysztof Bylicki.    

  • autor: Wydział Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie

Fotorelacja ze spotkania:

  • szkolenie w starostwie (1)
  • szkolenie w starostwie (2)
  • szkolenie w starostwie (3)
  • szkolenie w starostwie (4)
  • szkolenie w starostwie (5)
  • szkolenie w starostwie (6)
  • szkolenie w starostwie (7)
  • szkolenie w starostwie (8)

Wstecz