Wszystkie aktualności

  • przecięcie wstęgi na drodze 548

Oficjalne otwarcie drogi wojewódzkiej nr 548 Wąbrzeźno-Stolno 

Z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, wicemarszałka Zbigniewa Sosnowskiego, lokalnych samorządowców i mieszkańców otwarto dziś (22 września) blisko trzydziestokilometrową kompleksowo zmodernizowaną trasę łączącą powiaty chełmiński i wąbrzeski z autostradą A1.

Realizacja zadania wartego 177 milionów złotych była współfinansowana ze środków naszego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Prace budowlane były podzielone na dwa etapy. 

Za przebudowę obu odcinków odpowiadało konsorcjum firm Kobylarnia SA i Mirbud.
W ramach modernizacji jezdnia została  wzmocniona i poszerzona do 7 metrów. W kilku punktach skorygowano także przebieg drogi, co pozwoliło ominąć miejscowość Kamlarki od strony północnej i uniknąć wyburzeń. Zniknął także niebezpieczny łuk pomiędzy Cepnem i Kamlarkami. 

W Krusinie, w miejscu obecnego skrzyżowania z drogami na Paparzyn i Bartlewo, wybudowano rondo. Skrzyżowania z drogami lokalnymi na Kornatowo i Pniewite, przebiegające w pobliżu przejazdu kolejowego, zostały od niego odsunięte. Na odcinku pomiędzy Lisewem i Wąbrzeźnem powstało łącznie pięć skrzyżowań z ruchem okrężnym. 

Ronda wybudowano na styku drogi wojewódzkiej z drogami gminnymi i powiatowymi w miejscowościach Józefkowo, Płużnica, Czaple, Bartoszewice i Trzcianek.

W przedsięwzięciu uczestniczył samorząd Powiatu Wąbrzeskiego i Chełmińskiego, które – podobnie jak gminy – przekazały grunty pod budowę.

Dzięki staraniom lokalnych samorządowców środkom budżetów jednostek samorządów terytorialnych w tym Powiatów Chełmińskiego, Wąbrzeskiego, Gminy Stolno, Lisewo, Płużnica, Ryńsk oraz miasta Wąbrzeźno – na całym zmodernizowanym odcinku powstały bezpieczne, oddzielone od jezdni ścieżki dla pieszych i rowerzystów. Wkład finansowy samorządów lokalnych w realizację tej części inwestycji to 4,3 mln złotych. 

Wykonawca dokończy jeszcze sadzenie wzdłuż drogi ponad pięciu tysięcy drzew.

Inwestycja w liczbach:
28,6 km to długość całej modernizowanej trasy (Lisewo-Wąbrzeźno 14,5 km; Stolno-Lisewo 14 km)
koszt prac budowlanych 138 mln zł, w tym na odcinkach:
Lisewo-Wąbrzeźno 69 mln zł,
Stolno-Lisewo 69 mln zł
wartość całej inwestycji: 177 mln zł
gwarancja: 7 lat
liczba wszystkich skrzyżowań - 31 (w tym 7 rond)
liczba słupów oświetleniowych - 460
długość wszystkich dróg rowerowych i chodników – 32 696 m
objętość mieszanek asfaltowo-bitumicznych (jezdnia, zjazdy, ścieżki, skrzyżowania) - ok. 32 tyś. m3
liczba drzew do zasadzenia – 5 184
długość barier rurowych – 5 371 m
długość barier sprężystych – 1 545 m
liczba przejść dla pieszych – 46
liczba przepustów pod zjazdami – 307
przebudowa przejazdu kolejowego – 1 (w Kornatowie)
budowa przepompowni - 3 (Krusin, Płużnica, Lisewo)
budowa stacji meteorologicznej – 1 (w Stolnie)
nośność drogi - 11,5 tony na oś
przebudowany odcinek przebiega przez 2 powiaty (chełmiński i wąbrzeski) i 5 gmin (Stolno, Lisewo, Płużnica, Ryńsk i Wąbrzeźno).


  • autor: Fot.  Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl

Fotorelacja z otwarcia drogi:

  • otwarcie drogi wojewodzkiej nr 548 (1)
  • otwarcie drogi wojewodzkiej nr 548 (2)
  • otwarcie drogi wojewodzkiej nr 548 (3)
  • otwarcie drogi wojewodzkiej nr 548 (4)
  • otwarcie drogi wojewodzkiej nr 548 (5)
  • otwarcie drogi wojewodzkiej nr 548 (6)
  • otwarcie drogi wojewodzkiej nr 548 (7)
  • otwarcie drogi wojewodzkiej nr 548 (8)

Wstecz