Aktualności 2022

  • KONWENT POWIATÓW

Starosta Wąbrzeski bierze udział we wspólnym posiedzeniu Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa oraz Konwentu Powiatów Województwa

W dniu dzisiejszym w Chomiąży Szlacheckiej w Powiecie Żnińskim odbywa się Zgromadzenie Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Konwent Powiatów Województwa.
W spotkaniu bierze udział Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz oraz Geodeta Powiatowy Tomasz Ścigniejew. 
Zebrani samorządowcy dyskutują na temat zadań starostów w zakresie geodezji i kartografii oraz omawiają problematykę prowadzoną przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. 
Ponadto Starostowie omówią dotychczasową działalność Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  • autor: SG - Wydział Organizacyjny
  • KONWENT POWIATÓW
  • KONWENT POWIATÓW
  • KONWENT POWIATÓW
  • KONWENT POWIATÓW
  • KONWENT POWIATÓW
  • KONWENT POWIATÓW

Wstecz