Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • DEBATA

Wicestarosta wziął udział w debacie na temat uchwały antysmogowej

W poniedziałek 17 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się debata na temat założeń uchwały antysmogowej dla województwa kujawsko-pomorskiego. Poddany debacie akt prawny ma na celu przyjąć takie rozwiązania, aby w przeciągu kilku lat znacząco poprawić stan powietrza w regionie.

Podczas spotkania informowano, że  w całym regionie odnotowuje się stałe lub okresowe przekroczenia dopuszczalnych norm pyłu zawieszonego i związków toksycznych, przede wszystkim benzo(a)pirenu, których źródłem jest tak zwana niska emisja, głównie domowe piece grzewcze i lokalne kotłownie węglowe.

W projekcie uchwały antysmogowej zawarto katalog paliw stałych, których stosowanie będzie zakazane. Ponadto określono warunki, jakie będą musiały spełniać piece centralnego ogrzewania, a także domowe kominki.

W ramach projektu uchwały zakłada się wprowadzenie poniższych rozwiązań:

  • zakaz palenia węglem brunatnym oraz mułami i flotokoncentratami węglowymi (także ich pochodnymi), miałem węglowym i mokrą biomasą (np. niesezonowanym drewnem) – od 1 września 2019 r.
  • zakaz eksploatacji tzw. pozaklasowych kotłów grzewczych – od 1 stycznia 2024 r.
  • zakaz eksploatacji kotłów grzewczych poniżej 5 klasy – od 1 stycznia 2028 r.
  • zakaz używania ogrzewaczy pomieszczeń, np. kominków, niemieszczących się w standardach emisji i efektywności energetycznej – od 1 stycznia 2024 r.

 

  • DEBATA
  • DEBATA
  • DEBATA
  • DEBATA

« wstecz