Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • PLAKAT ZACHĘCAJĄCY DO ZAŁOŻENIA KONTA W SYSTEMIE SOW

Od 1 stycznia wnioski na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego lub przedmiotów ortopedycznych można składać przez internet !

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie informuje, iż ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa Beneficjentom w sytuacji zagrożenia związanego z panującą pandemią wirusa Covid-19, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanował od 1 stycznia 2021 r. uruchomienie na platformie SOW obsługę pełnego procesu aplikowania on-line w obszarze dofinansowań uczestnictwa  w turnusach rehabilitacyjnych oraz zaopatrzeniu w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby Niepełnosprawne i jednostki działające na ich rzecz mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane przez PFRON, dystrybuowane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dzięki Systemowi SOW aplikowanie o środki PFRON możliwe jest bez wychodzenia z domu i poza godzinami pracy urzędów (w praktyce 24 godziny na dobę), dając istotną przewagę nad tradycyjną formą papierową, która wymaga osobistego stawiennictwa w urzędzie.

W celu złożenia wniosku należy zarejestrować się w systemie SOW www.sow.pfron.org.pl.

Złożenie wniosku w formie elektronicznej wymaga:

  • dostępu do Internetu,
  • konta w Systemie SOW,
  • Profilu Zaufanego (można go potwierdzić w wielu instytucjach oraz online przy pomocy różnych banków z których korzystamy przez Internet).

Dzięki skorzystaniu z SOW, Wnioskodawca będzie mógł śledzić na bieżąco etapy obsługi złożonego przez siebie wniosku oraz skontaktować się bezpośrednio z pracownikami PCPR. 

Wnioskodawcy, którzy nie posiadają podpisu elektronicznego ani profilu zaufanego, mogą wypełnić wniosek w Systemie SOW, a następnie go wydrukować i dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Serdecznie zachęcamy do składania wniosków za pomocą sytemu SOW.
Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem jest dostęp do sieci internetowej.

 W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, tel. 0 56 688 24 51 wew. 109

  • autor: Joanna Dzielska - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie , data: 2020-12-28

« wstecz