Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • logo

Coach and Go Joanna Chorwacka realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Sztuka formą rozwoju własnych możliwości”.

Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej 13 osób dorosłych  zamieszkałych na obszarze objętym LSR.W okresie  1.06.2020 – 27.09.2020.


Projekt adresowany jest do dorosłych osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, zamieszkałych w mieście Wąbrzeźno, gminach: Dębowa Łąka, Ryńsk, Książki.
Dodatkowe informacje i  kontakt pod numerem: 603231515.

Działania:
1. Warsztaty z kompetencji społecznych i emocjonalnych. 
2. Konsultacje indywidualne z psychologiem i pedagogiem. Konsultacje mają na celu naukę przezwyciężania trudności i wyzwań  codziennego życia, a także podniesienie poczucia własnej wartości, samoocenę i wiarę we własne możliwości. Przez co uczestnicy będą chętniej i bardziej aktywizowali się społecznie.
3. Warsztaty artystyczne, podczas nich uczestnicy nauczą się wyrażać swoje emocje, rozładowywać stres, a także pod okiem nauczyciela sztuki nauczą się wykonywać prace artystyczne różnymi technikami.
4. Warsztaty rehabilitacyjno-sportowych, które nauczą uczestników zdrowych nawyków ruchowych i sposobów  kształtowania sylwetki.
5. Warsztaty fotograficzne, na których uczestnicy nauczą się profesjonalnie wykonywać zdjęcia, naucza się możliwości spędzania czasu, a także wykonają sesję zdjęciową pod okiem profesjonalisty. Zdjęcia, które wykonają będzie można oglądać podczas wydarzenia otwartego. 
6. Warsztaty ze stylizacji- uczestnicy nauczą się jak dbać o siebie, podkreślać swoje atuty i przy okazji dobrze się bawić. Pod okiem specjalisty przygotują się do sesji zdjęciowej.
7. Wycieczka do Solanek w Grudziądzu i wspólna kolacja w hotelu Marusza.

 

« wstecz