Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • plan awaryjny

„Osobisty plan awaryjny”

   Wprowadzenie ograniczeń, w tym ograniczenia przemieszczania się, które są konieczne ze względu na stan epidemiologiczny, w szczególny sposób wspływa na sytuację osób doświadczających przemocy domowej.

   W związku z powyższym Rzecznik Praw Obywatelskich przekazał w celu rozpowszechnienia publikację pn.: „Osobisty plan awaryjny” . Poradnik zawiera praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe.

« wstecz