Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • wtz

Program „Zajęcia klubowe w WTZ”

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie informuje, iż 12 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza PFRON przyjęła program  „Zajęcia klubowe w WTZ”. Program adresowany jest do podmiotów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej. Celem programu jest  wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym oraz zawodowym poprzez prowadzenie przez WTZ zajęć klubowych, jako zorganizowanej formy rehabilitacji. Jest on finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pomoc udzielana jest przez samorządy powiatowe.
   Zgodnie z Procedurami realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ” druga tura naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków  finansowych na realizację programu  trwa od 1 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. Termin dotyczy zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego tj. od 1 sierpnia br. do dnia 31 stycznia 2021 roku oraz zajęć klubowych prowadzonych  w WTZ, w których od momentu zakończenia terminu pierwszej tury naboru wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów programu.
   Powiat Wąbrzeski przyjmuje  wnioski o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu, w terminie do 5 czerwca 2020 r. Wnioski można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie. 
Informacje na temat programu oraz procedury programu znajdują się na stronie www.pfron.org.pl w zakładce O Funduszu/Programy i zadania PFRON/Programy realizowane obecnie.

« wstecz