Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

             Wąbrzeźno, dnia 09.11.2020 r.

OR.7140.16.2020.WŚP

 

OGŁOSZENIE

O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

 

 Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944) Starosta Wąbrzeski ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

  1. Nazwa i adres Organizatora publicznego transportu zbiorowego:

    Powiat Wąbrzeski, Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno

  1. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:

Bezpośrednie zawarcie umowy zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944).

  1. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy:

Publiczny transport zbiorowy w zakresie powiatowych autobusowych przewozów pasażerskich w transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Powiatu Wąbrzeskiego.

  1. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:

Rozpoczęcie postepowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przewiduje się nie wcześniej, niż jeden rok od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia.

  1. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego:

Okres w miesiącach: 36 (od daty udzielenia zamówienia).

Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

 

  • autor: Piotr Wiśniewski - inspektor ds. publicznego transportu zbiorowego

« wstecz