Aktualności z PCPR 2017 - 2019

Pomoc dla osób bezdomnych

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami powstałymi w ramach Projektu informacyjnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu na temat miejsc udzielania pomocy osobom bezdomnym w województwie kujawsko-pomorskim Zima 2017/2018.

Podobnie jak w latach poprzednich Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu opracował i wydrukował informatory, plakaty i ulotki dotyczące działalności placówek udzielających pomocy i wsparcia osobom bezdomnym w naszym regionie. Przedstawione informacje ROPS pozyskał na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego wśród schronisk, noclegowni, ogrzewalni, jadłodajni czy stołówek, w których osoby bezdomne mogą skorzystać z pomocy, a także zorganizowano kampanię informacyjną „Jak pomagać bezdomnym” za pośrednictwem komunikacji miejskiej w miastach grodzkich.

Przygotowane materiały zostały przekazane służbom i instytucjom biorącym udział w bezpośrednim udzielaniu pomocy osobom bezdomnym m.in. policji, straży miejskiej, ośrodkom pomocy społecznej, schroniskom, noclegowniom, a także szpitalom, zakładom karnym, aresztom śledczym czy ośrodkom terapii uzależnień. Materiały informacyjne rozpowszechniane zostały również za pośrednictwem mediów
i trafiły do miejsc gdzie osoby pozbawione dachu nad głową często przebywają, czyli na dworce autobusowe i kolejowe.

 

drukuj (Pomoc dla osób bezdomnych)

  • autor: Justyna Przybyłowska - Dyrektor PCPR w Wąbrzeźnie, data: 2018-01-26