Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Nieodpłatna Pomoc Prawna1

Braki formalne złożonych ofert na ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Wąbrzeźno, dnia 21.10.2021 r.

 

BRAKI FORMALNE ZŁOŻONYCH OFERT NA OGŁOSZENIE OTWARTEGO
KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
ORAZ REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACJI PRAWNEJ W POWIECIE WĄBRZESKIM W 2022 R.

 

L.p.

Nazwa organizacji

pozarządowej

Braki do uzupełnienia

1.

Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych w Olsztynie”

Brak załączników - sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa).

 

 

Brakujące załączniki należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych, tj. do 28 października 2021 r. w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44. Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

 

 

 

drukuj (Braki formalne złożonych ofert na ogłoszenie otwartego konkursu ofert)

  • autor: Mirosław Okrasa - Zastępca Kierownika Wydziału Organizacyjnego

« wstecz