Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Posiedzenie Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju...

Posiedzenie Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wąbrzeskiego.

   W dniu 24.04.2018r. o godz. 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wąbrzeskiego w skład, którego wchodzą: Starosta Wąbrzeski – Krzysztof Maćkiewicz, Burmistrza Wąbrzeźna – Leszek Kawski, Wójt Gminy Dębowa Łąka – Stanisław Szarowski, Wójt Gminy Książki – Jerzy Dutkiewicz obecni na spotkaniu jak również przedstawiciele Gminy Ryńsk oraz Gminy Płużnica. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu – Pani Agnieszka Lisek -Charkiewicz – zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pani Ewa Sak – Kierownik Biura ds. Polityki Terytorialnej, Pani Justyna Lewandowska, Pan Leszek Turowski oraz Pan Karol Tomczyk – przedstawiciel Kujawsko Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku Oddział w Toruniu.

   Podczas spotkania omawiano bieżący stan wdrażania Polityki Terytorialnej, ogólne zmiany w RPO WKP 2014-2020 oraz zmiany w alokacji dla polityki terytorialnej w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Ponadto Komitet Sterujący zatwierdził sprawozdanie za I kwartał 2018 r. z realizacji strategii oraz podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Strategii Obszar Rozwoju Społeczno -Gospodarczego Powiatu Wąbrzeskiego i listy projektów stanowiących integralną część strategii- zmiany wynikające z podpisanych umów o dofinansowanie oraz zgłoszonych wniosków.

  • autor: Anna Wetzel - kierownik wydziału ds. funduszy zewnętrznych i promocji w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie, data: 2018-04-27
  • Posiedzenie Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju...
  • Posiedzenie Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju...
  • Posiedzenie Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju...
  • Posiedzenie Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju...
  • Posiedzenie Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju...
  • Posiedzenie Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju...

« wstecz