Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

-

Uczniowie z Wronia u Karola Okrasy

2017.11.24

Wśród zwyczajnych dni szkolnej nauki zdarzają się także te wyjątkowe, nietypowe, niepodobne do innych. Taki właśnie dzień uczniowie Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych przeżyli 21 listopada 2017 r., kiedy odbyła się wycieczka do ...

Komisja Oświaty

Komisja Rady Powiatu z wizytą w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym

2017.11.24

W miniony piątek 17 listopada Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej – Gizela Pijar zaprosiła członków Komisji na spotkanie w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Dębowej Łące.

Pani Dyrektor Lucyna Szwulińska po przywitaniu radnych zaprosiła na spacer po zabytkowym obiekcie. Członkowie Komisji mieli okazję zobaczyć wyposażenie sal, sposób prowadzenia zajęć,
a także porozmawiać z biegającymi dookoła dziećmi. Uczniowie z uśmiechem przyjęli gości prezentując im jak przebiegają m.in. zajęcia muzyczne oraz kreatywne, na którym dziewczęta mogły uszyć własne kosmetyczki i świąteczne ozdoby.

W dalszej kolejności radni zostali zaproszeni do zwiedzania zabytkowej wieży po czym Pani Dyrektor zaprosiła wszystkich do omówienia spraw bieżących związanych z funkcjonowaniem Ośrodka.

Członkowie Komisji zadawali pytania dotyczące nauczania oraz najważniejszych potrzeb placówki. Omówiono planowane do realizacji inwestycje a także projekty finansowane ze środków unijnych, o których dofinansowanie wnioskowała Pani Dyrektor.