Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

 pokój nr 204, wew.136

Danuta Dymek
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
– e-mail: ddymek@pcprwabrzezno.pl

  mgr Wiesława Tylmanowska
 koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
– e-mail: wtylmanowska@pcprwabrzezno.pl