Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Przebudowa przejścia dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej 1724C Zieleń-Wielkie Radowiska w miejscowości Wielkie Radowiska

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

 

KWOTA DOFINANSOWANIA: 17 087,00 zł

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 23 260,57 zł

 

CELE PROJEKTU:

  • poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu pieszych
  • poprawa jakości życia mieszkańców w związku z lokalizacją przejścia dla pieszych względem obiektów, w których prowadzona jest działalność o charakterze publicznym (szkoła podstawowa)

EFEKTY

  • budowa chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm długość ok. 9,0 mb
  • zamontowanie aktywnych znaków D-6 – 2szt.
  • wykonanie oznakowania pionowego – 10szt.
  • wykonanie oznakowania poziomego – 12m2