Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego w Wąbrzeźnie

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2019 r. podjął decyzję o dofinansowaniu realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego.  


W związku z pozytywną opinią Komisji konkursowej wydaną w dniu 24 czerwca 2019 r. Wąbrzeskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie dofinansuje realizację w/w zadania w wysokości 17.000,00 zł.


Finansowanie realizacji zadania obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2019 r.

Celem dofinansowanego zadania jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym i czasowo potrzebującym korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego mieszkańcom Powiatu Wąbrzeskiego.

Efektem zadania będzie ułatwienie beneficjentom funkcjonowania w życiu codziennym i prowadzenie wypożyczalni w 2019 roku. Ułatwi to także sprawowanie opieki przez osoby pełnosprawne nad beneficjentami.

Realizacją zadania objęte zostają osoby zamieszkałe na terenie Powiatu Wąbrzeskiego.

Powiat Wąbrzeski wspiera rozwiązania mające na celu polepszenie sprawności psychofizycznej niepełnosprawnych mieszkańców i powierza realizację zadań doświadczonym organizacjom w niesieniu pomocy osobom niepełnosprawnym. Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski jest gwarantem racjonalnego wykorzystania powierzonych środków finansowych przy jednoczesnym wykonaniu zaplanowanych zadań na najwyższym poziomie. Stowarzyszenie zapewnia optymalną pomoc, wsparcie i rehabilitację niepełnosprawnym i ich otoczeniu.