Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • szkoła zawodowa
  • EFRR

Przyznano dofinansowanie na projekt pn. „Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie”.

Powiat Wąbrzeski otrzymał dofinansowanie na projekt pn. „Rozbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie”.