Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”

  • autor: Justyna Przybyłowska - Dyrektor PCPR w Wąbrzeźnie

« wstecz