Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 • Loga PFRON oraz SOW

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

          Szanowni Państwo,

informujemy, iż formularze wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2022 w zakresie:

 • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
 • uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
 • likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku  z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

będzie można pobierać od 4 stycznia 2022 r. (wtorek) w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno p.27 oraz na stronie www.wabrzezno.pl w zakładce PCPR.

Wnioski zostaną rozpatrzone po otrzymaniu środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2022 i po dokonaniu ich podziału na poszczególne zadania przez Radę Powiatu w Wąbrzeźnie oraz ustaleniu zasad przyznania dofinansowań przez Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie.

Nabór wniosków jest możliwy:

 • drogą internetową - przez system SOW (www.portal-sow.pfron.org.pl– nabór aktywny od 01.01.2022 r.) przy użyciu podpisu elektronicznego bądź profilu zaufanego,
 • w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44,
  87-200 Wąbrzeźno pokój 27,
 • pocztą tradycyjną (adres powyżej),
 • poprzez wrzucenie dokumentów do skrytki umiejscowionej w oznakowanym miejscu przy wejściu do budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

Informujemy również, iż dzień 3 stycznia 2022 roku jest dniem wolnym od pracy za dzień 1. stycznia 2022 roku.

Zapraszamy do aplikowania w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia). Dzięki Systemowi SOW aplikowanie o środki PFRON możliwe jest bez wychodzenia z domu i poza godzinami pracy urzędu, dając tym istotną przewagę nad tradycyjną formą papierową, która wymaga osobistego stawiennictwa w urzędzie. Wniosek złożony za pomocą Sytemu SOW umożliwia elektroniczny obieg takich dokumentów, a także umożliwia elektroniczną korespondencję między Wnioskodawcą a Realizatorem.

 • autor: Joanna Dzielska - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie , data: 2021-12-22

« wstecz