Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • logo

Coach and Go Joanna Chorwacka realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wygrajmy siebie”

Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej 13 osób dorosłych  i 13 osób z otoczenia zamieszkałych na obszarze objętym LSR.W okresie  1.06.2020 – 27.10.2020.
Projekt adresowany jest do dorosłych osób stanowiących rodziny zastępcze, zamieszkałych w mieście Wąbrzeźno, gminach: Dębowa Łąka, Ryńsk, Książki.

Projekt adresowany jest do dorosłych osób stanowiących rodziny zastępcze, zamieszkałych w mieście Wąbrzeźno, gminach: Dębowa Łąka, Ryńsk, Książki.
Dodatkowe informacje i  kontakt pod numerem: 603231515.

Działania:
1. Konsultacje psychologiczne oraz pedagogiczne oraz terapię rodzinną, dla rodziny każdego uczestnika.
2. Warsztaty z kompetencji społeczno-emocjonalnych, na których uczestnicy poznają dobre metody porozumiewania się i radzenia sobie z emocjami.
3. Warsztaty tworzenia gry terenowej- tworzenie gry z zagadkami, zadaniami. Współpraca w grupie, integracja.
4. Warsztat z technik radzenia sobie ze stresem, na którym uczestnicy poznają fory relaksu, radzenia sobie z emocjami.
5. Warsztat coachingowy- warsztat o motywacji, wyznaczaniu celów i ich osiąganiu. 
6. Warsztat dla uczestników i otoczenia ze sztuki skutecznego porozumiewania się w rodzinie- uczestnicy poznają różne sposoby na dotarcie do dzieci, poprawną, skuteczną komunikację, rozwiązywanie konfliktów.
7.  Wyjazd do Młyna Wiedzy dla uczestników- wycieczka z fajną atmosferą, zabawa, zakończona wspólnym obiadem.


Coach and Go Joanna Chorwacka realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 
„Wygrajmy siebie”


Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej 13 osób dorosłych  zamieszkałych na obszarze objętym LSR.W okresie  15.06.2020 – 27.10.2020.

Dodatkowe informacje i  kontakt pod numerem: 603231515.

Działania:
1. Konsultacje psychologiczne oraz pedagogiczne oraz terapię rodzinną, dla rodziny każdego uczestnika.
2. Warsztaty z kompetencji społeczno-emocjonalnych, na których uczestnicy poznają dobre metody porozumiewania się i radzenia sobie z emocjami.
3. Warsztaty tworzenia gry terenowej- tworzenie gry z zagadkami, zadaniami. Współpraca w grupie, integracja.
4. Warsztat z technik radzenia sobie ze stresem, na którym uczestnicy poznają fory relaksu, radzenia sobie z emocjami.
5. Warsztat coachingowy- warsztat o motywacji, wyznaczaniu celów i ich osiąganiu. 
6. Warsztat dla uczestników i otoczenia ze sztuki skutecznego porozumiewania się w rodzinie- uczestnicy poznają różne sposoby na dotarcie do dzieci, poprawną, skuteczną komunikację, rozwiązywanie konfliktów.
7.  Wyjazd do Młyna Wiedzy dla uczestników- wycieczka z fajną
    atmosferą, zabawa, zakończona wspólnym obiadem. 

 

« wstecz