Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • SOSZW

Zajęcia z doradztwa edukacyjno - zawodowego w ramach projektu "Przez naukę do sukcesu II"

W ramach projektu pt.: „Przez naukę do sukcesu II” RPKP.10.02.02-04-0020/17 w  Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębowej Łące realizowane są zajęcia z  doradztwa edukacyjno –zawodowego. W ramach doradztwa przewidziano zajęcia grupowe i indywidualne. Podczas zajęć wychowankowie zmagają się z zagadnieniami mającymi na celu poprawę swojej atrakcyjności na rynku pracy, dokonują bilansu swoich umiejętności i predyspozycji zawodowych, następnie określają wartości najwyżej cenione w pracy zawodowej. W SOSW przewidziano 3 godz. wsparcia indywidualnego na ucznia oraz 5 godz. wsparcia na zajęcia grupowe z doradztwa zawodowego.

Czas realizacji projektu od 1.03.2018r. do 30.09.2020r.

Całkowita wartość projektu: 780 045,13 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 663 038,36 zł
Wkład własny: 40 000,00 zł

 

 

  • autor: Tekst: Wydział Promocji i Funduszy Zewnętrznych, Foto: Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Dębowej Łące
  • SOSZW
  • SOSZW
  • SOSZW
  • SOSZW
  • SOSZW
  • SOSZW

« wstecz