Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Drogi powiatowe

Związek Powiatów Polskich podjął stanowisko w sprawie dróg powiatowych

Związek Powiatów Polskich na posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2017 r. podjął stanowisko, w którym odniesiono się do najistotniejszych spraw związanych z zarządzaniem dróg powiatowych i gminnych. Związek zwraca uwagę m.in. na potrzebę przemyślenia kształtu systemu wsparcia inwestycji dotyczących dróg powiatowych i gminnych oraz podkreśla, iż sieć dróg publicznych wymaga rekategoryzacji. Oczekując na szybkie odniesienie się rządu do proponowanych rozwiązań zadeklarowano merytoryczne wsparcie w ramach procesu przygotowania odpowiednich aktów prawnych.

Poniżej zamieszczamy treść stanowiska Związku Powiatów Polskich w sprawie dróg powiatowych.

LINK: Wersja do pobrania

 

 

 

  • Stanowisko
  • Stanowisko

« wstecz