Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Szkolenie pracowników poradni

Szkolenie pracowników poradni

Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju Profil Psychoedukacyjny PEP-r
Diagnoza funkcjonowania młodzieży i dorosłych osób z zaburzeniami rozwoju AAPEP/TTAP
Diagnoza w pracy każdego pracownika Poradni to bardzo ważna część  pracy, aby była rzetelna niezbędne jest wykorzystywanie najlepszych narzędzi. Z inicjatywy dyrektora E. Chodzińskiej 20 czerwca 2017r. odbyło się szkolnie pracowników Poradni z Profilu Psychoedukacyjnego PEP-r. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich poradni z rejonu Delegatury Toruńskiej Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy tj. Brodnicy, Golubia- Dobrzynia, Chełmna, Chełmży, Łysomic, Grudziądza, Torunia i oczywiście Wąbrzeźna. Szkolenie poprowadził p. Jacek Śmigiel - pedagog specjalny, terapeuta, w latach 1999-2009 nauczyciel w szkole dla uczniów z autyzmem (ZPO nr 2 we Wrocławiu), w latach 2005-2008 uczestnik projektu "Autyzm-Akademia dla NGO's" realizowanego przez Fundację Synapsis, w latach 2006-2010 koordynator projektu Klub Aktywności "Po Drodze" dla dorosłych osób z autyzmem, sekretarz zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Autyzmu, dyrektor Pracowni Wspierania Rozwoju "STIMULUS" we Wrocławiu z firmy REMEDIAR. Dzięki temu spotkaniu poza podniesieniem własnych kompetencji możliwe jest ujednolicenie procesu diagnostycznego osób ze spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnością intelektualną. 5 grudnia 2017r. z inicjatywy pani dyrektor Poradni w Brodnicy Hanny Królikowskiej przy współpracy dyrektor Elżbiety Chodzińskiej z Poradni w Wąbrzeźnie w budynku Starostwa mieliśmy przyjemność gościć na drugiej części szkolenia obejmującej diagnozowanie młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami rozwoju AAPEP/ TTAP. Szkolenie poprowadził p. Marcin Tomaszewski pedagog specjalny z Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli PROGRES z Wrocławia. Tym razem w szkoleniu uczestniczyli pracownicy z poradni w Golubiu- Dobrzyniu, Chełmna, Łysomic, Rypina, Lipna, Brodnicy, Wąbrzeźna.

 

 

  • autor: Elżbieta Chodzińska Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Wąbrzeźnie, data: 2017-12-06
  • Szkolenie pracowników poradni
  • Szkolenie pracowników poradni
  • Szkolenie pracowników poradni
  • Szkolenie pracowników poradni
  • Szkolenie pracowników poradni
    Szkolenie pracowników poradni

« wstecz