Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Cyfrowy Powiat

Powiat Wąbrzeski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Cyfrowy Powiat”

Realizacja projektu zakłada:

a) zwiększenie cyberbezpieczeństwa

b) rozwój cyfrowy Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie;

c) zdiagnozowanie aktualnego stanu bezpieczeństwa

 

Koncepcja realizacji grantu wpisuje się w cele V. osi „Rozwój cyfrowy JST oraz
wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU” programu operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz projektu „Cyfrowa Gmina”, jakim jest zwiększenie
zdolności JST oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji usług publicznych na
drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na
zagrożenia. Ponadto realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków
społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19 w
latach 2020/21.

Dofinansowanie projektu z UE: 102 120,00 zł