Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Andrzej Płonka, Prezes Związku Powiatów Polskich, źródło:...

Jaki był 2019 rok dla samorządów?

Portal samorządowy w ramach podsumowania roku 2019 przeprowadził wywiad z Andrzejem Płonka, prezesem zarządu Związku Powiatów Polskich. Starosta Bielski podkreślając w rozmowie, że mimo iż rok 2019 był obfity w wydarzenia to jednostki samorządu terytorialnego zrealizowały wiele ważnych inwestycji borykając się przy tym się z problemami finansowymi, wynikającymi m.in. ze zmian podatkowych.


- Na tle ostatnich kilku lat - dość przeciętny. Widoczne już stały się czynniki wpływające na wzrost wydatków, ale nie objawiły się one w pełni. Dzięki temu budżety zostaną wykonane na przyzwoitym poziomie, choć w zakresie chociażby nadwyżki operacyjnej - zapewne na poziomie niższym niż w roku 2018. Jednocześnie wybory parlamentarne wyhamowały gotowość do uchwalania ustaw, które mogłyby bezpośrednio ingerować w ustrój samorządu. Jeśli już to rozwiązania takie następowały pośrednio - poprzez ograniczenie swobody wydatkowej w zakresie dochodów własnych przy jednoczesnym zwiększeniu środków przekazywanych uznaniowo przez administrację rządową.


Największa porażka i największy sukces w 2019 roku?


- Z punktu widzenia powiatów za największy ich sukces należy uznać przyjęcie do szkół ponadpodstawowych tzw. podwójnego rocznika. Było to poważne wyzwanie, któremu co do zasady udało się sprostać dzięki zaangażowaniu władz poszczególnych powiatów.


Największą porażką jest utrzymywanie się problemów z organizacją publicznego transportu zbiorowego - w konsekwencji braku zdolności rządu do podjęcia racjonalnych zmian prawnych. Co gorsza - ustawa o tzw. Funduszu autobusowym została napisana na tyle źle - wbrew naszym przestrogom - że również ma problemy w zrealizowaniu celów, które legły u podstaw jej uchwalenia.
Starosta Bielski w wywiadzie odnosi się także m.in. do kwestii stawek za odbiór odpadów komunalnych oraz systemu finansowania publicznej oświaty.


Zachęcamy do lektury wywiadu dostępnego TUTAJ.

 

  • autor: fot. www.zpp.pl, opracowano na podstawie wywiadu dostępnego na stronie www.portalsamorzadowy.pl

« wstecz