Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 • Spotkanie z okazji 100 lecia PCK

Spotkanie z okazji 100 lecia Polskiego Czerwonego Krzyża

Spotkanie z okazji 100 - lecia Polskiego Czerwonego Krzyża

„…Czuwa nad tobą wszędzie,  idzie w bitew zamiecie
Symbol,  którego imię dźwięczy,  jak dzwonowy spiż,
Symbol,  którego dzisiaj święcisz -  stulecie

Polski Czerwony Krzyż !...”

/Zygmunt Drabik/

W dniu 3 grudnia w sali Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie odbyło się spotkanie z okazji 100 - lecia PCK, które powstało 18 stycznia 1919r. ( w Wąbrzeźnie - 23 grudnia 1919r.)

Spotkanie otworzyła Izabela Jędrzejczyk wiceprezes Oddziału Rejonowego PCK w Wąbrzeźnie .

Po Hymnie PCK Jolanta Sartori prezes OR powitała zaproszonych gości:

 • Krzysztofa  Maćkiewicza – Starostę Powiatu Wąbrzeskiego
 • Karola Sarneckiego – Wicestarostę
 • Bożeny Szprynieckiej – Członka Zarządu Powiatu
 • Doroty Stempskiej – Sekretarza Urzędu Miasta Wąbrzeźno (przedstawiciela Burmistrza Miasta)
 • Władysława Łukasika - Wójta Gminy Ryńsk
 • Stanisława Szarowskiego - Wójta Gminy Dębowa Łąka
 • Marcina Skonieczka - Wójta Gminy Płużnica
 • Krzysztofa Zielińskiego – Wójta Gminy Książki
 • Zbigniewa Klawczyńskiego – Prezesa Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Bydgoszczy
 • Aleksandra Czarneckiego - Dyrektora LO w Wąbrzeźnie

oraz członków i wolontariuszy Oddziału Rejonowego PCK w Wąbrzeźnie

 • Koła Dorosłych przy Starostwie Powiatu Wąbrzeskiego
 • Koła nauczycieli-opiekunów SK PCK i ich sympatyków
 • Klubu Honorowych Dawców Krwi
 • Młodzieży PCK

Następnie przedstawiła prezentację „100 - lecie PCK – Wszędzie dla Wszystkich”, która spotkała się z dużym zainteresowaniem zebranych.

Kolejnym punktem spotkania było wręczenie wyróżnień:

ODZNAKĘ  HONOROWĄ PCK – otrzymały z rąk Pana Zbigniewa Klawczyńskiego – Prezesa Kujawsko-Pomorskiego  Oddziału Okręgowego PCK w Bydgoszczy, następujące osoby:

 1. Wiesława Górska – krwiodawca, członek i wolontariusz - wiceprezes Klubu HDK
 2. Izabela Jędrzejczyk – członek i wolontariusz, wiceprezes Zarządu Oddziału Rejonowego
 3. Krystyna Kawczyńska – członek i wolontariusz, sekretarz Zarządu Oddziału Rejonowego
 4. Janusz Mazurkiewicz – krwiodawca, członek i wolontariusz - wiceprezes Klubu HDK

Medal 100 - lecia PCK - otrzymały z rąk Pana Zbigniewa Klawczyńskiego – Prezesa Kujawsko-Pomorskiego  Oddziału Okręgowego PCK w Bydgoszczy, następujące osoby:

 1. Krzysztof Maćkiewicz - wspierający (wraz z kolejnymi Zarządami Powiatu) PCK w Wąbrzeźnie od 2001r.
 2. Bożena Szpryniecka
 3. Aleksandra Balicka
 4. Hanna Dzielska
 5. Wiesława Górska
 6. Izabela Jędrzejczyk
 7. Krystyna Kawczyńska
 8. Janusz Mazurkiewicz

PODZIĘKOWANIA - otrzymały z rąk Pani Jolanty Sartori – Prezesa Oddziału Rejonowego PCK w Wąbrzeźnie, następujące osoby:

 1. Tomasz Zygnarowski - Burmistrz  Miasta  Wąbrzeźno
 2. Władysław Łukasik - Wójt  Gminy  Ryńsk
 3. Stanisław Szarowski - Wójt  Gminy  Dębowa Łąka
 4. Aleksander Czarnecki - Dyrektor LO
 5. Aleksandra Kurek - Dyrektor MiPBP
 6. Gizela Pijar - Dyrektor WDK

Nauczyciele-opiekunowie Szkolnych Kół PCK:

 1. Aleksandra Balicka - SP  nr 3  w Wąbrzeźnie
 2. Hanna Dzielska - SP  w   Wielkich Radowiskach
 3. Karolina Staworzyńska - SP  w  Dębowej Łące
 4. Izabela Fiałkowska - ZS  we   Wroniu

Nauczyciele – wolontariusze działań PCK:

 1. Aleksandra  Bacińska
 2. Szymon  Krawczyk
 3. Paweł  Turbak
 4. Piotr  Słupkowski

Wręczono również nagrody uczestnikom konkursów dla młodzieży szkół podstawowych - członkom i wolontariuszom Szkolnych Kół PCK:

Konkursu wiedzy i umiejętności „Terenowa Gra PCK” pod hasłem:   „ Od 100 lat PCK promuje zdrowy styl życia i uświadamia jego znaczenie dla własnego zdrowia”, w którym:

I  miejsce: zespół  SP nr 3 w Wąbrzeźnie

 1. Marta Jagodzińska
 2. Nikola Kochańska

II  miejsce: zespół  SP w Dębowej Łące

 1. Maja Dąbrowska
 2. Seweryn Andrzejewski

III  miejsce: zespół  SP w Wielkich Radowiskach

 1. Karolina Marszałek
 2. Kacper Dembowski

Konkursu na plakat pod hasłem  „Od 100 lat Wszędzie dla Wszystkich”,

w  którym przyznano trzy I miejsca:

 1. Agata  Dembowska – SP Wielkie Radowiska
 2. Jakub  Lewalski – SP nr 3 w Wąbrzeźnie
 3. Marta Kowalska – SP nr 3 w Wąbrzeźnie

Do etapu rejonowego (powiatowego) zakwalifikowano  15 pracw tym 11 prac SP nr 3  w Wąbrzeźnie. Nauczyciele-opiekunowie Szkolnych Kół PCK otrzymali nagrody dla pozostałych uczestników konkursu - 3 drugich i 3 trzecich miejsc oraz 6 wyróżnień, które wręczą w szkołach.

Po wręczeniu wyróżnień na ręce Pani Jolanty Sartori – prezesa Oddziału Rejonowego PCK w Wąbrzeźnie obecni na spotkaniu przedstawiciele władz samorządowych złożyli kwiaty wraz z życzeniami z okazji 100-lecia PCK.

Przedostatnim punktem spotkania była cześć artystyczna  przygotowana przez Liceum Ogólnokształcące w Wąbrzeźnie. Młodzież rozpoczęła tę cześć spotkania wierszem o PCK, a następnie  przekazywała  w imieniu Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Wąbrzeźnie życzenia, do których w swoim imieniu dołączała dedykowaną piosenkę. Zakończyła swój występ wierszem o CK.

Młodzież LO (14 osób) pod kierunkiem Pana Aleksandra Czarneckiego – dyrektora szkoły przygotowała wspaniały program artystyczny, w którym zawarto podziękowanie w słowach recytowanych wierszy i piosenek dla członków, i wolontariuszy Oddziału Rejonowego PCK w Wąbrzeźnie, władz lokalnych oraz wszystkich osób, którzy bezinteresownie wspierają  najstarszą polską organizację humanitarną działającą również na terenie naszego powiatu, której mottem jest między innymi wiersz anonimowego autora, który brzmi:

Jak samarytanin litował się nad bratem

Tak samo Ty kolego pochylaj się nad światem!

Nad biedą i głodem,  tam gdzie pomocy trzeba,

Gdzie ciągle wieje chłodem, a w sercach … smutek śpiewa

 

Nieś radość i nadzieję,  uśmiechem witaj ludzi,

Miej zapał szczery, z serca

Niech nikt go nie ostudzi!

 

W szeregi PCK niech wstąpi  mały, duży

Bo motto naszej grupy to: „Innym ludziom służyć”

 

Już lat tych 100,  niedługo 100 i więcej będzie …

Więc nowych członków kół i klubów zaraz nam przybędzie

 

Więc również Ty nie zwlekaj,  pomyśl sobie kolego …

Ile możesz dla innych zrobić jeszcze dobrego?

Jak nakazuje tradycja na zakończenie na salę wniesiony został jubileuszowy  tort ze świeczkami -  spotkanie zakończyła jego wspólna degustacja wraz z kawą lub herbatą.

 

 • autor: Izabela Jędrzejczyk
 • 1. Spotkanie z okazji 100 lecia Polskiego Czerwonego Krzyża
 • 2. Spotkanie z okazji 100 lecia Polskiego Czerwonego Krzyża
 • 3. Spotkanie z okazji 100 lecia Polskiego Czerwonego Krzyża
 • 4. Spotkanie z okazji 100 lecia Polskiego Czerwonego Krzyża
 • 5. Spotkanie z okazji 100 lecia Polskiego Czerwonego Krzyża
 • 6. Spotkanie z okazji 100 lecia Polskiego Czerwonego Krzyża
 • 7. Spotkanie z okazji 100 lecia Polskiego Czerwonego Krzyża
 • 8. Spotkanie z okazji 100 lecia Polskiego Czerwonego Krzyża
 • 9. Spotkanie z okazji 100 lecia Polskiego Czerwonego Krzyża
 • 10. Spotkanie z okazji 100 lecia Polskiego Czerwonego Krzyża
 • 11. Spotkanie z okazji 100 lecia Polskiego Czerwonego Krzyża
 • 12. Spotkanie z okazji 100 lecia Polskiego Czerwonego Krzyża
 • 13. Spotkanie z okazji 100 lecia Polskiego Czerwonego Krzyża
 • 14. Spotkanie z okazji 100 lecia Polskiego Czerwonego Krzyża
 • 15. Spotkanie z okazji 100 lecia Polskiego Czerwonego Krzyża
 • 16. Spotkanie z okazji 100 lecia Polskiego Czerwonego Krzyża
 • 17. Spotkanie z okazji 100 lecia Polskiego Czerwonego Krzyża
 • 18. Spotkanie z okazji 100 lecia Polskiego Czerwonego Krzyża
 • 19. Spotkanie z okazji 100 lecia Polskiego Czerwonego Krzyża
 • 20. Spotkanie z okazji 100 lecia Polskiego Czerwonego Krzyża
 • 21. Spotkanie z okazji 100 lecia Polskiego Czerwonego Krzyża

« wstecz