Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 • 100 LECIE SŁUŻB SANITARNYCH

Życzenia i pełne wdzięczności gratulacje – obchodziliśmy 100 lecie służb sanitarnych w Polsce

W dniu 10 grudnia w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Małgorzata Zaleśna zorganizowała konferencję poświęconą obchodom 100 lecie służb sanitarnych w Polsce oraz 65-lecia Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W konferencji uczestniczyli emerytowani oraz obecni pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, dyrektorzy i kierownicy zaprzyjaźnionych służb i straży, a także samorządowcy z terenu Powiatu Wąbrzeskiego.

Organizatorzy spotkania pełni wdzięczności za wiedzę uzyskaną od swoich poprzedników wręczyli kwiaty emerytowanym pracownikom Stacji oraz byłym dyrektorom, którzy również przybyli na spotkanie, by wspólnie uczcić jubileusz.

Następnie przedstawiciele Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie wraz z burmistrzem i wójtami gmin z terenu powiatu złożyli najserdeczniejsze życzenia dalszego rozwoju dla Powiatowej Stacji. Wśród przemówień wielokrotnie padały słowa wdzięczności za poświęcenie i wkład pracy, który często niedoceniany ma jednak istotny wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców powiatu.

W dalszej kolejności życzenia na ręce Małgorzaty Zaleśnej złożyli pozostali goście dziękując również za współpracę i skuteczność w działaniu.

Kolejnym punktem spotkania były wykłady przeprowadzone przez lokalnego historyka Pawła Beckera oraz Małgorzatę Zaleśną dzięki którym zebrani uzyskali wiedzę, jak na przestrzeni wieków dbano o czystość nie tylko fizyczną, a także co uznawano za brud. Wspomnieliśmy także minione już przepisy prawne dotyczące funkcjonowania służb sanitarnych oraz wspomnieliśmy zdjęcia byłych dyrektorów Inspekcji.

Spotkanie okazało się pełne wzruszeń, podziękowań oraz życzeń dalszego rozwoju. Wierzymy, że moc życzeń będzie stanowiła motywację do kolejnych lat pracy, a przeprowadzone podczas dzielenia tortu rozmowy przywołały wiele wzruszających momentów odwołujących się nie tylko do kwestii służbowych, ale także do zawartych przyjaźni.

 

 • autor: Zespół Redakcyjny - S. Dąbrowska
 • 1. Konferencja w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 2. Konferencja w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 3. Konferencja w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 4. Konferencja w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 5. Konferencja w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 6. Konferencja w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 7. Konferencja w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 8. Konferencja w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 9. Konferencja w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 10. Konferencja w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 11. Konferencja w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 12. Konferencja w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 13. Konferencja w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 14. Konferencja w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 15. Konferencja w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 16. Konferencja w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 17. Konferencja w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 18. Konferencja w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 19. Konferencja w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 20. Konferencja w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 21. Konferencja w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 22. Konferencja w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 23. Konferencja w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 24. Konferencja w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 25. Konferencja w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 26. Konferencja w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 27. Konferencja w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 28. Konferencja w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 29. Konferencja w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 30. Konferencja w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 31. Konferencja w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 32. Konferencja w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 33. Konferencja w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 34. Konferencja w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 35. Konferencja w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 36. Konferencja w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 37. Konferencja w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 38. Konferencja w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • 39. Konferencja w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie

« wstecz