Aktualności 2017 - 2019

  • MEDAL OKOLICZNOŚCIOWY DLA STAROSTY WĄBRZESKIEGO

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wyróżnił Starostę Wąbrzeskiego medalem okolicznościowym

1 stycznia 1999 roku w wyniku reformy administracji publicznej powołano inspektoratu nadzoru budowlanego, co ściśle wiązało się wówczas z reaktywowaniem powiatów.


W efekcie wejścia w życie powyższej reformy na szczeblach powiatu powołano powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego a na szczeblu wojewódzkim wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego. Na obu tych poziomach nadzór budowlany jest administracją rządową. Dotychczas zadania nadzoru budowlanego, w tym wydawanie pozwoleń na budowę wykonywali kierownicy urzędów rejonowych i wojewodowie.


W 2019 roku Inspektoraty Nadzoru Budowlanego obchodzą 20-lecie swojej działalności. Funkcjonowanie tego podmiotu jest niezwykle istotne dla każdego samorządu, aby zapobiegać katastrofom budowlanym, a także pomagać i kontrolować wszelkie czynności związane z lokalnymi inwestycjami a także budowlanymi problemami lokalnej społeczności.


Dla sprawnego funkcjonowania Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego istotna jest także skuteczna współpraca z samorządowcami. W związku z obchodami 20-lecia Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w dniu 14 listopada Wojewódzki Inspektor Zbigniew Sulik wręczył Staroście Wąbrzeskiemu medal okolicznościowy, zwracając uwagę na bardzo dobrą, wieloletnią współpracę pomiędzy Powiatem Wąbrzeskim, a jednostką administracji rządowej.

 

Wstecz