Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • KOMISJA OŚWIATY

Radni zapoznali się z wynikami rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz z wynikami tegorocznych egzaminów dojrzałości

W dniu 17 lipca odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Powiatu w Wąbrzeźnie. Przewodniczący Komisji Mirosław Kamiński zaprosił na spotkanie kierownika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu – Krzysztofa Buchmieta.
Celem spotkania było omówienie wyników rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz wyników tegorocznych egzaminów dojrzałości. Wspólnie omówiono problem odpływu uczniów do dużych miast województwa oraz zwrócono uwagę na skutki naboru tzw. podwójnego rocznika.
W dyskusji radni zwrócili także uwagę, że Powiat Wąbrzeski uplasował się na 3 miejscu pod kątem zdawalności matur spośród wszystkich powiatów w Województwie Kujawsko-Pomorskim.

 

  • Komisja Oświaty
  • Komisja Oświaty
  • Komisja Oświaty
  • Komisja Oświaty

« wstecz