Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Dofinansowanie na zabytki

15 zabytkowych kościołów z terenu powiatu uzyskało dofinansowanie na remont

19,5 miliona złotych przeznaczono na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich  i robót budowlanych w kujawsko-pomorskich zabytkach wpisanych do rejestru. Środki pochodzą z unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (w wysokości 18,4 mln zł) oraz z budżetu województwa (1,5 mln zł).


Łącznie z wkładem własnych beneficjentów wartość projektu wynosi 27,5 mln złotych.


W dniu 4 lipca Marszałek Województwa podpisał z beneficjentami umowy na przyznanie dofinansowania.


Wśród 194 instytucji, którym przyznano w 2019 roku wsparcie w ramach marszałkowskiego programu ochrony zabytków znalazło się 15 zabytków z terenu Powiatu Wąbrzeskiego.


Opiekunem 15 zabytków, które zostaną odrestaurowane są parafie z terenu gmin wiejskich powiatu wąbrzeskiego. Łączna wartość inwestycji, które zostaną zrealizowane w ramach RPO w Powiecie Wąbrzeskim wynosi  2 535 955,80 zł.


Wśród zaplanowanych prac remontowych są m.in.: konserwacja elewacji w kościele p.w. św. Michała Archanioła w Błędowie, naprawa więźby dachowej w kościele parafialnym w Zieleniu,  konserwacja elewacji wieży w kościele w Osieczku, prace konserwatorskie XII wiecznego ołtarza św. Bartłomieja wraz z antependium w kościele parafialnym w Kurkocinie.


Listę projektów z podziałem na powiaty, oraz szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania znajdą państwo na stronie Urzędu Marszałkowskiego w linku poniżej.

WIĘCEJ INFORMACJI

 

  • autor: fot. Marcin Zduniak

« wstecz