Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Ogłoszenie wyników konkursu

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2019 r. podjął decyzję o dofinansowaniu realizacji zadania publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego.  
W związku z pozytywną opinią Komisji konkursowej wydaną w dniu 24 czerwca 2019 r. Wąbrzeskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego, Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie dofinansuje realizację w/w zadania w wysokości 17.000,00 zł.
Finansowanie realizacji zadania obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2019 r.

 

 

  • autor: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie

« wstecz