Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • DPS

I Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Żyj Kolorowo – Bez Używek”.

27.06.2019 odbył się I Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Żyj Kolorowo – Bez Używek”. Przegląd został zorganizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Ryńsk. Główne hasło Przeglądu – „Żyj kolorowo – bez używek” nawiązywało do zdrowego stylu życia jak i do zagrożeń związanych z używaniem substancji zmieniających świadomość. Przegląd rozpoczął się uroczystym powitaniem przybyłych gości przez panią Aldonę Klimczak – dyrektor Domu. W ramach przeglądu zorganizowane zostały 3 konkursy:   konkurs plastyczny, konkurs literacki oraz konkurs wokalny. W konkursach wzięli udział przedstawiciele: Środowiskowego Domu Samopomocy we Wroniu, Warsztatów Terapii Zajęciowej z Torunia,  Domu Pomocy Społecznej z Golubia Dobrzynia, Warsztatów Terapii Zajęciowej z Wąbrzeźna oraz Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie. Prace i występy oceniało Jury składające się z pracowników instytucji biorących udział w konkursach, któremu przewodniczyła pani Marta Jarentewicz z DPS w Wąbrzeźnie.
W konkursie wokalnym:  
I miejsce – zajął zespół z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Toruniu,
II miejsce – zajął zespół z  Środowiskowego Domu Samopomocy we Wroniu
III miejsce  - zajął zespól  z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wąbrzeźnie
W konkursie literackim :
I miejsce zajęła – pani Anna Bester z Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
II miejsce zajęła  - pani Dorota Dykalska z Środowiskowego Domu Samopomocy we Wroniu
III  miejsce zajął   - pan Maciej Kamiński z Domu Pomocy Społecznej w Golubiu – Dobrzyniu
W konkursie plastycznym :
I miejsce zajęli – pan Mariusz Grzemski, pan Bartosz Pastuszak oraz pan Krzysztof Porębski – z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wąbrzeźnie
II miejsce zajęła  - pan Wiesław Wnuk z Domu Pomocy Społecznej w Golubiu – Dobrzyniu

III  miejsce zajęła – pani Stefania Dynas z Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody a dyrektorzy i kierownicy instytucji, które brały czynny udział w konkursach otrzymali statuetki anioła - które wręczyły pani Justyna Przybyłowska – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz pani Aldona Klimczak – dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie. Zaproszeni zostali specjalni goście – Karolina Dybka oraz pani Wioletta Urbańska, których występy wokalne zachwycały wszystkich uczestników. Odbyła się również prelekcja na temat zdrowego stylu życia oraz zdrowego odżywiania, którą wygłosił Pan Tomasz Skoczylas – fizjoterapeuta pracujący na co dzień w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie. O zagrożeniach związanych z używkami i zasadach bezpieczeństwa, w swoich wystąpieniach mówili  pan Michał Wzorek z Komendy Policji Powiatowej w Wąbrzeźnie  oraz pani Agnieszka Bocian radca prawny oraz prezes Fundacji Rozwoju Synergia z Torunia. Wszyscy uczestnicy Przeglądu mieli okazję podziwiać i degustować wyroby i dania przygotowane przez pracowników Kuchni Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie. Muzyka i dobry nastrój towarzyszyły uczestnikom do końca spotkania.

 

  • autor: Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
  • DPS
  • DPS
  • DPS
  • DPS
  • DPS
  • DPS

« wstecz