Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Komisja bezpieczeństwa i porządku

Starosta ocenił przygotowania służb i straży do sezonu letniego

W dniu 11 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Starosta Wąbrzeski wraz z członkami Komisji dokonał oceny przygotowania służb i straży do sezonu letniego 2019.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku jest powoływana przez Starostę w celu realizacji zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

  • Komisja bezpieczeństwa i porządku
  • Komisja bezpieczeństwa i porządku
  • Komisja bezpieczeństwa i porządku

« wstecz