Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Komunikat Starosty Wąbrzeskiego dot. sytuacji epidemiologicznej na terenie Powiatu Wąbrzeskiego 27.10.2020 godz. 15:30

KOMUNIKAT STAROSTY WĄBRZESKIEGO

z dnia 27 października 2020 r. godz. 15:30

DOTYCZĄCY SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W ZWIĄZKU Z OGŁOSZENIEM STANU EPIDEMII

Informuję, że na terenie powiatu wąbrzeskiego aktualna sytuacja epidemiologiczna w oparciu o dane przekazane przez PSSE w Wąbrzeźnie przedstawia się następująco:

  • łącznie od początku pandemii osób zakażonych SARS-Cov-2 – 214,
  • osoby aktualnie zakażone SARS-Cov-2 – 112,
  • ozdrowieńców – 97,
  • osoby zmarłe – 5,
  • osoby aktualnie objęte kwarantanną domową – 741,
  • osoby objęte nadzorem epidemiologicznym – 0,
  • osoby objęte kwarantanną zbiorową – 0.

Ze względu na szczególną sytuację zagrożenia epidemią apeluję o zachowanie rygorów bezpieczeństwa sanitarnego i bezwzględne stosowanie się do wszelkich zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

O ewentualnej zmianie sytuacji epidemiologicznej oraz podejmowanych w związku z tym działaniach, będziemy powiadamiać na bieżąco.

                                                                                                        

Starosta Wąbrzeski

Krzysztof Maćkiewicz

 

drukuj (Komunikat Starosty Wąbrzeskiego dot. sytuacji epidemiologicznej na terenie Powiatu Wąbrzeskiego 27.10.2020 godz. 15:30)

  • autor: Paweł Sarnecki - Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych, data: 2020-10-27

« wstecz