Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • logo przedstawiające 3 osoby w sercu

Wolne miejsca w Środowiskowym Domu Samopomocy Oddział II we Wroniu

   Środowiskowy Dom Samopomocy Oddział II we Wroniu jest bezpieczną, przyjazną przestrzenią dla 40 dorosłych osób z przewlekłą chorobą psychiczną i niepełnosprawnością intelektualną oraz dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Czynny jest od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do 15:00. Uczestnicy ośrodka mają zapewniony transport do placówki oraz powrót do miejsca zamieszkania.

   W Środowiskowym Domu Samopomocy we Wroniu prowadzone są treningi w zakresie wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej, umiejętności interpersonalnych, umiejętności praktycznych, umiejętności spędzania czasu wolnego oraz gimnastyka poranna, zabiegi rehabilitacyjne. Uczestnicy korzystają również z cyklicznych imprez, otrzymują pomoc
i wsparcie w zakresie rozwiązywania problemów zdrowotnych. Pomocą w rozwiązywaniu codziennych problemów uczestników służył psycholog.

   Pobyt w Ośrodku jest bezpłatny, finansowany z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

   Środowiskowy Dom Samopomocy Oddział II we Wroniu dysponuje wolnymi miejscami. Zachęcamy zainteresowanych mieszkańców Powiatu Wąbrzeskiego do skorzystania z oferty Ośrodka. Szczegółowe informacje na temat oferty oraz procedury dotyczącej skierowania nowego uczestnika można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44 lub ośrodkach pomocy społecznej.

  • autor: Joanna Krause - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, data: 2022-04-14

« wstecz