Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • logo przedstawiające 3 osoby w sercu

Informacja

   Sprawozdanie finansowe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, o którym mowa w § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 r. w spawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych,  państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 342) zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie pod adresem: https://pow-wabrzeski.rbip.mojregion.info/powiatowe-centrum-pomocy-rodzinie-w-wabrzeznie/

  • autor: Autor: Justyna Przybyłowska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, data: 2021-04-13

« wstecz